Anti-aliasing polygon rasterizer, capable of handling non-uniform grids.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jan Petykiewicz 94ebf9fa18 bump version to 0.5 10 månader sedan
float_raster bump version to 0.5 10 månader sedan
.gitignore gitignore build artifacts 10 månader sedan
LICENSE.md add license 4 år sedan
MANIFEST.in Create folder-based module and use VERSION file 10 månader sedan
README.md Update README 1 år sedan
setup.py Create folder-based module and use VERSION file 10 månader sedan

README.md

float_raster README

float_raster is a Python module for accurately drawing polygons onto non-uniform rectangular grids

float_raster calculates pixel values with float64 precision and is capable of drawing on grids with variable pixel widths and heights.

Installation

Requirements:

  • python 3 (written and tested with 3.5)
  • numpy

Install with pip:

pip3 install float_raster

Alternatively, install via git

pip3 install git+https://mpxd.net/code/jan/float_raster.git@release