Anti-aliasing polygon rasterizer, capable of handling non-uniform grids.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Petykiewicz 94ebf9fa18 bump version to 0.5 10 miesięcy temu
float_raster bump version to 0.5 10 miesięcy temu
.gitignore gitignore build artifacts 10 miesięcy temu
LICENSE.md add license 4 lat temu
MANIFEST.in Create folder-based module and use VERSION file 10 miesięcy temu
README.md Update README 1 rok temu
setup.py Create folder-based module and use VERSION file 10 miesięcy temu

README.md

float_raster README

float_raster is a Python module for accurately drawing polygons onto non-uniform rectangular grids

float_raster calculates pixel values with float64 precision and is capable of drawing on grids with variable pixel widths and heights.

Installation

Requirements:

  • python 3 (written and tested with 3.5)
  • numpy

Install with pip:

pip3 install float_raster

Alternatively, install via git

pip3 install git+https://mpxd.net/code/jan/float_raster.git@release